Twoje korzyści z naszej współpracy

Wdrożenie Agile

Wdrożę metodykę zwinną w Twoim projekcie, która usprawni i przyspieszy wytwarzanie oprogramowania

Strategia Produktowa

Przeprowadzę analizę rynkową i zbuduję od podstaw model biznesowy oraz strategię dla Twojego produktu

Audyt Wewnętrzny

Odnajdę i zdefiniuję problemy organizacji, aby zaproponować Tobie skuteczne, optymalne rozwiązania 

Warsztaty SCRUM

Przeprowadzę szkolenie, które przygotuje Twoich współpracowników do pełnienia roli Scrum Mastera

Mówca Panelowy

Organizujesz event branżowy? Swoim wystąpieniem zwiększę cytowalność każdego panelu dyskusyjnego

Bloger i Podcaster

Ulokuj markę w moich treściach na blogu lub w podcaście, którymi docieram do przedstawicieli biznesu

Na tym polega zarządzanie: na upraszczaniu. Ludzie zwykle robią coś wręcz odwrotnego: komplikują proste rzeczy. Im inteligentniejszy człowiek, tym bardziej gmatwa. (…) musimy się oduczyć gmatwać proste rzeczy.

Michael Ward

MANAGING DIRECTOR, HARRODS

Więcej o moich kompetencjach przeczytasz na dedykowanej stronie

WSPIERAM FIRMY NA WIELU POZIOMACH ZARZĄDZANIA

FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Twoja firma może potrzebować Scruma, gdy co najmniej jeden z tych warunków zostanie spełniony:

 • komunikacja wewnątrz zespołu nie przebiega poprawnie
 • zespół programistów źle estymuje prace
 • członkowie teamu mają ogólne poczucie bałaganu i często wyrażają swój niepokój 
 • dochodzi do konfliktów pomiędzy kierownictwem, a zespołem projektowym
 • produkt, nad którym pracujecie, jest skomplikowany i wymaga dodatkowych badań
 • jesteście start-upem i tworzycie coś zupełnie nowego od podstaw
 • organizacja wciąż szuka swojego miejsca na rynku usług online lub digital
 • chcecie, żeby zespoły pracowały niezależnie od siebie i tym samym budowały wartość dla użytkowników

W zależności od poziomu zaawansowania grupy, warsztaty Scrum trwają od 8 do 16 godzin i odbywają się w ciągu jednego lub dwóch dni.

Rekomenduję, aby warsztaty były jedynie początkiem dłuższej przygody z budowaniem świadomości scrum wewnątrz organizacji. Scrum jest bowiem łatwy w teorii, ale znacznie trudniejszy w praktyce.

Jeden dzień warsztatów abolutnie wystarczy, aby uczestnicy poznali podstawy Scruma oraz rozumieli jego artefakty. Będą także potrafili wdrożyć je do swojego procesu. Dłuższe (16 godzinne) warsztaty dedykowane są głównie przyszłym Scrum Masterom, którzy powinni znać Scrum w stopniu zaawansowanym.

Agile można wdrożyć wszędzie, ale nie wszędzie powinno się:

 • Dobór odpowiedniej metodologii prowadzenia projektu powinno poprzedzić odpowiednie rozpoznanie oraz analiza tego, co chcemy osiągnąć.
 • Metodyki zwinne zaleca się tam, gdzie nie sprawdza się zarządzanie w modelu liniowym.
 • Źle dobrana metodyka przyniesie rezultat odwrotny do zamierzonego i spowolni prace zespołu.

W największym uproszczeniu: 

 • Przeprowadzamy rozpoznanie rynku i analizujemy obszary, w których możemy znaleźć największy potencjał do rozwoju produktu.
 • Modelujemy potrzeby klientów oraz użytkowników.
 • Definiujemy unikalną wartość biznesową.
 • Precyzyjnie określamy target i kanały dotarcia do użytkowników.
 • Budujemy roadmapę produktu, na której umieszczamy kamienie milowe i najważniejsze funkcjonalności.
 • Tworzymy backlog produktu.
 • Dobieramy odpowiednią metodologię przyszłych badań na użytkownikach.
 • Wdrażamy Continuous Product Discovery.
 • Szacujemy zasoby oraz czas niezbędny dla fazy developmentu.
 • Ustalamy harmonogram prac oraz poszczególnych etapów implementacji, aby zaspokoić potrzeby biznesowe.
 • Definiujemy KPI lub OKR, aby stale monitorować postęp oraz wartość końcowego produktu.

Jeśli zaprosisz mnie do siebie w roli audytora z zewnątrz, Twoja organizacja skorzysta na kilka sposobów:

 • Otrzymasz niezależną oraz szczegółową analizę sytuacji, w jakiej znajduje się Twój projekt.
 • Dowiesz się jak Twoja firma może poprawić i przyśpieszyć proces wytwarzania oprogramowania.
 • Profesjonalny audytor zbierze w Twoim imieniu feedback od współpracowników, który będzie bazą do dalszych usprawnień w firmie.
 • Uzyskasz listę rzeczy, które opóźniają prace Twojego zespołu.
 • Usłyszysz profesjonalną diagnozę co i dlaczego nie działa w organizacji oraz jak to naprawić, aby zwiekszyć efektywność i morale zespołu.

Zainteresowany współpracą?