Polityka prywatności

Uprzejmie informujemy, że firma Usługi Profesjonalne Mariusz Najwer z siedzibą we Wrocławiu, ul. Aleja Śliwowa 4/6, 54-106 Wrocław, NIP 6922433816, (dalej: “Firma” lub „Administrator”) może przetwarzać Pana/Pani dane osobowe w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).

Celem wypełnienia obowiązku informacyjnego określonego w art. 13 i 14 RODO informujemy o następujących zasadach i warunkach przetwarzania danych osobowych w serwisie bycjakmanager dostępnym pod adresem internetowym www.bycjakmanager.pl.

Informacja o Administratorze

Administratorami Pani / Pana danych osobowych jest firma Usługi Profesjonalne Mariusz Najwer z siedzibą we Wrocławiu, ul. Aleja Śliwowa 4/6, 54-106 Wrocław, NIP 6922433816.

Kontakt z Administratorem

Z Administratorem można się kontaktować:

 1. pisemnie, na adres: Usługi Profesjonalne Mariusz Najwer, ul. Aleja Śliwowa 4.6, 54-106 Wrocław
 2. za pomocą poczty elektronicznej, na adres: najwer@bycjakmanger.pl

Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.

Jakie są cele oraz podstawy prawne przetwarzania Pani / Pana danych osobowych i przez jaki okres będą przetwarzane?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne – nie ma Pan/Pani ustawowego obowiązku podania danych osobowych. Konsekwencją niepodania niezbędnych danych osobowych może być w szczególności odmowa świadczenia usług na Pana/Pani rzecz.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujący sposób:

Cel przetwarzaniaPodstawa prawnaOkres przetwarzania
utrzymanie i wsparcie techniczne niezbędne do świadczenia usług na rzecz użytkownika oraz zapewnianie bezpieczeństwa usług (dalej także „wykonanie usług”)niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest użytkownik (art. 6 ust. 1 lit b RODO)do czasu wygaśnięcia zawartej umowy; część danych może być przetwarzana także po wygaśnięciu umowy jednak wyłącznie jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń
pomiary statystyczne, analizowanie i udoskonalanie usług oraz zapewnianie bezpieczeństwa usługuzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu lub do czasu wycofania zgody przez użytkownika
rozliczenie płatności za usługiniezbędność dla realizacji celu wynikającego z prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO lub zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODOw zakresie rozliczeń bieżących – do 30 dni od dokonania przez użytkownika zapłaty za usługi,w zakresie wymaganym przepisami podatkowymi – 6 lat od zakończenia roku, w którym nastąpiło rozliczenie podatkowe należności
marketing własny produktów i usług Administratorazgoda użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) lub niezbędność dla prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)do czasu wycofania zgody
obsługa wpłat i rozliczenie należności z tytułu korzystania z usług odpłatnychniezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) oraz niezbędność dla wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODOw zakresie rozliczeń bieżących – do 30 dni od dokonania przez użytkownika zapłaty za usługiw zakresie wymaganym przepisami podatkowymi – 6 lat od zakończenia roku, w którym nastąpiło rozliczenie podatkowe należności

Administrator może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe  o odwiedzanych witrynach, aplikacjach i interesujących Panią/ Pana treściach, a także na potrzeby funkcji specjalnych, które ułatwiają  świadczenie dopasowanych i bezpiecznych usług, personalizację treści oraz analizowanie ruchu w internecie: dopasowywanie i łączenie źródeł danych offline, łączenie różnych urządzeń, użycie dokładnych danych geolokalizacji, aktywne skanowanie danych o urządzeniu w celu jego identyfikacji.

Jakie dane przetwarzamy?

Informujemy, że możemy przetwarzać następujące kategorie Pana/Pani danych osobowych, niezbędnych do świadczenia usług drogą elektroniczną, a także w celach marketingowych:

 1. dane osobowe podawane przez Użytkownika – imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, adresy, informacje o lokalizacji, numer telefonu, inne dane dostarczane przez Użytkownika podczas korzystania z usług, w szczególności o zawodzie, specjalizacjach, zainteresowaniach,
 2. dane związane z korzystaniem z serwisu internetowego, a także zachowania i zainteresowania użytkowników, lokalizacja język, rodzaj przeglądarki, rozdzielczość ekranu, system operacyjny, urządzenie, dostawca usług internetowych, adres IP zakończenia sieci, unikalne ID nadane przez Administratorów;

Pani/Pana dane osobowe mogą pochodzić w szczególności z następujących źródeł:

 1. z podanych przez Państwa w serwisie informacji,
 2. z Państwa aktywności w serwisie internetowym.

Informujemy, że w oparciu o Pani / Pana dane osobowe możemy podejmować zautomatyzowane decyzje, w tym profilować Pana/Pani dane osobowe – w celu dostosowania ofert do indywidualnych preferencji i zdolności finansowej w celu spełnienia usługi, a także dopasowania treści strony internetowej, w tym reklam, do zainteresowań czy poszukiwanych usług i ofert – w szczególności na podstawie danych demograficznych, geograficznych, behawioralnych.

Na podstawie indywidualnych preferencji możemy kierować do Pani / Pana dopasowane informacje, w tym informacje handlowe. Dopasowanie opierać może się w szczególności na Pani / Pana ustalonych preferencjach, zaś skutkiem przeprowadzonych działań będzie przedstawienie możliwie najlepszej oferty.

Odbiorcami Państwa danych mogą być:

 1. PayU – w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla obsługi dokonywanych przez Państwa płatności,
 2. Zoom Video Communications Inc. – w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla obsługi połączeń wideo pomiędzy Użytkownikiem a Mentorem,
 3. Google Ireland LLC– w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla korzystania z usług analizy ruchu (usługa Google Analytics), a także w zakresie emitowania reklam, tworzenia profili reklamowych oraz tworzenia wydarzeń w kalendarzu spotkań
 4. Facebook Inc. – a także w zakresie emitowania reklam i tworzenia profili reklamowych,
 5. podmiot świadczący dla administratora usługi księgowe – w zakresie, w jakim jest to niezbędne do prawidłowego księgowania dokonywanych płatności.

Ma Pani/ Pan prawo do:

 1. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
 2. żądania od Administratora sprostowania swoich danych osobowych,
 3. żądania od Administratora usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 4. wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 5. cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych – jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody
 6. wniesienia do Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego – w przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora

Po skutecznym wniesieniu prawa do sprzeciwu dane nie będą przetwarzane o ile nie będzie istnieć ważna prawnie uzasadniona podstawa do przetwarzania, nadrzędna wobec interesów, praw i wolności lub podstawa do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem.